Холбоо барих

Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны дарга

Х. Баттулга - Холбооны хэсэг ДТТ-ын тасаг
Утас: 1653. Имэйл: battulga.kh@mcaa.gov.mn

Тэргүүлэх гишүүд

А.Амгалан – Гэрэл суултын тасагийн ахлагч.
Утас: 1667. Имэйл: amgalan.a@mcaa.gov.mn
Я.Гантулга – Навигацийн хэсэгийн инженер.
Утас:1655. Имэйл: gantulg.ye@mcaa.gov.mn
Т.Сутай – Өгөгдлийн холбооны тасгийн ахлагч.
Утас:1612. Имэйл: sutai.t@mcaa.gov.mn
Р.Найдансүрэн – Бодит ажиглалтын тасгийн инженер.
Имэйл: naidansuren.r@mcaa.gov.mn

Хяналтын хорооны гишүүд

Д.Доржмягмар – Автоматжуулалтын тасгийн ахлагч.
Утас:1696. Имэйл: dorjmaygmar.d@mcaa.gov.mn
Ж.Батбэх - Дизелийн тасгийн ахлагч.
Утас:1664. Имэйл: batbekh.j@mcaa.gov.mn
Г.Ганзориг – Навигацийн тасгийн ахлагч.
Утас:1655. Имэйл: ganzorig.g@mcaa.gov.mn

Гишүүнчлэл

Та гишүүнээр элсэх үү?

Үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүнээр элсэхэд ҮЭ-н гишүүний маягт, 1 хувь цээж зураг хэрэгтэй.
ҮЭ-ын гишүүний маягтыг татаж авах

Гэрээ, дүрэм журам

Иргэний нисэхийн ерөнхий газар, түүний харьяа байгууллагуудад 2011-2012 онд хэрэгжүүлэх хамтын гэрээ байгуулагдлаа. Хамтын гэрээг татах