Холбоо барих

Үйлдвэрчний эвлэлийн хороон дарга

Д.Атарсайхан – Ажиглалт, автоматжуулалтын хэсгийн ШАТ-ийн Ахлагч инженер
Утас: 1157. Имэйл: atarsaikhan.d@mcaa.gov.mn

Тэргүүлэгч гишүүд

А.Амгалан – Гэрэл суултын тасгийн ахлагч.
Утас: 1667. Имэйл: amgalan.a@mcaa.gov.mn

Ц.Монгууш – Навигацийн хэсгийн ахлах инженер.
Утас:3113. Имэйл: monguush@mcaa.gov.mn

Э.Булган – Холбооны хэсгийн ахлах инженер.
Утас:1643. Имэйл: bulgan@mcaa.gov.mn

Б.Бат – Хангамжийн хэсгийн хангамжийн инженер.
Утас:1697.Имэйл: bat.b@mcaa.gov.mn

Хяналтын хорооны гишүүд

C.Билгүүн – Холбооны хэсгийн инженер.

Утас:1687. Имэйл: bilguun@mcaa.gov.mn

Ч.Сосорбарм – Холбооны хэсгийн инженер.
Утас:1706.  Имэйл: sosorbaram@mcaa.gov.mn

 

Гишүүнчлэл

Та гишүүнээр элсэх үү?

Үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүнээр элсэхэд ҮЭ-н гишүүний маягт, 1 хувь цээж зураг хэрэгтэй.
ҮЭ-ын гишүүний маягтыг татаж авах

Гэрээ, дүрэм журам

Иргэний нисэхийн ерөнхий газар, түүний харьяа байгууллагуудад 2011-2012 онд хэрэгжүүлэх хамтын гэрээ байгуулагдлаа. Хамтын гэрээг татах