Санал асуулга


/ Саналаа өгөхдөө өөрийн регистерийн дугаарыг оруулж өгөхийг анхаарна уу!
Регистерийн дугаараа крилл үсгээр бичиж оруулна уу!
Жишээ нь: ЖЁ75015502.
Үсэг тоо хооронд зай авахгүй бичнэ үү!/
Орон сууцны хөнгөлөлтын дарааллыг хэрхэн
эрэмбэлэх нь зөв вэ?
Регистерийн дугаар:

Гишүүнчлэл

Та гишүүнээр элсэх үү?

Үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүнээр элсэхэд ҮЭ-н гишүүний маягт, 1 хувь цээж зураг хэрэгтэй.
ҮЭ-ын гишүүний маягтыг татаж авах

Гэрээ, дүрэм журам

Иргэний нисэхийн ерөнхий газар, түүний харьяа байгууллагуудад 2011-2012 онд хэрэгжүүлэх хамтын гэрээ байгуулагдлаа. Хамтын гэрээг татах