Сайтын бүтэц

 • Нүүр
 • Танилцуулга
  • Үйлдвэрчний Эвлэл гэж юу вэ?
  • ХНБАҮА-ын Үйлдвэрчний Эвлэлын бүтэц
  • Тэргүүлэгч гишүүд
 • Мэдээ мэдээлэл
 • Дүрэм журам

  • Монгол улсын дүрэм журам
  • ХНБАҮА-ны ҮЭ-н дүрэм журам
 • Төлөвлөгөө тайлан
 • Холбоо барих

Гишүүнчлэл

Та гишүүнээр элсэх үү?

Үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүнээр элсэхэд ҮЭ-н гишүүний маягт, 1 хувь цээж зураг хэрэгтэй.
ҮЭ-ын гишүүний маягтыг татаж авах

Гэрээ, дүрэм журам

Иргэний нисэхийн ерөнхий газар, түүний харьяа байгууллагуудад 2011-2012 онд хэрэгжүүлэх хамтын гэрээ байгуулагдлаа. Хамтын гэрээг татах