04сар
06
2018

Мэдээллийн самбартай боллоо

ТХНҮА-ны ҮЭ Хороо 2018 оны 3-р сард мэдээллийн самбартай болж ТХНҮА-ны 1-р давхарт байршуулж ашиглаж эхэллээ.

 

 

Зохиогч:

Сэтгэгдэл үлдээх

Гишүүнчлэл

Та гишүүнээр элсэх үү?

Үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүнээр элсэхэд ҮЭ-н гишүүний маягт, 1 хувь цээж зураг хэрэгтэй.
ҮЭ-ын гишүүний маягтыг татаж авах

Гэрээ, дүрэм журам

Иргэний нисэхийн ерөнхий газар, түүний харьяа байгууллагуудад 2011-2012 онд хэрэгжүүлэх хамтын гэрээ байгуулагдлаа. Хамтын гэрээг татах