01сар
26
2012

Эмнэлэгийн ерөнхий багц шинжилгээнд нийт 120 хүн хамрагдав

Энэ жил UB SONGDO эмнэлэгийн багц шинжилгээнд 120  ИТА-д  хамрагдав. SONGDO эмнэлэгээс нийт ажилчдын  эрүүл мэндийн байдлын талаар нэгдсэн дүгнэлт ирүүлжээ. Уг дүгнэлтийг үндэслэн ХНБАҮА-ны ҮЭ хороо ХААЭА комисстой хамтран ажилчдын эрүүл мэндийг сайжруулах, мэргэжилээс шалтгаалах өвчлөлийг бууруулахын төлөө  хамтын гэрээ болон бусад олон арга замаар ажиллах болно.

Зохиогч:

Сэтгэгдэл үлдээх

Гишүүнчлэл

Та гишүүнээр элсэх үү?

Үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүнээр элсэхэд ҮЭ-н гишүүний маягт, 1 хувь цээж зураг хэрэгтэй.
ҮЭ-ын гишүүний маягтыг татаж авах

Гэрээ, дүрэм журам

Иргэний нисэхийн ерөнхий газар, түүний харьяа байгууллагуудад 2011-2012 онд хэрэгжүүлэх хамтын гэрээ байгуулагдлаа. Хамтын гэрээг татах